Information om Sjögren och Liljedahls integritet och cookies policy

Sjögren och Liljedahl AB använder så kallade cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du använder vår webb lagras anonym statistik om vilka sidor du tittar på. Detta hjälper oss att förbättra vår webb och göra webben bättre för våra kunder.

Persondata som vi använder i vår verksamhet

Persondata som vi använder i vårt system har vi för att kunna informera om nyheter o tjänster. Om du vill veta vilken information vi har om dig eller undrar över något är du välkommen att kontakta oss med formuläret nedan.

Hur vi hanterar persondata

Vi sprider inte vidare uppgifter om våra kunder till någon utomstående part. Endast data relevant för ditt behov finns i vårt system. Vi gallrar med jämna mellanrum ut persondata som inte längre är aktuell för vår verksamhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att se vilka data vi använder i vårt system. Du har också rätt att få ditt data korrigerat, raderat eller anonymiserat.

Om du vill ha reda på vilken information vi har lagrat om dig eller om du vill ta bort den kontakta oss via nedanstående.

Jappe Liljedahl
Hammarbyterrassen 18
12062 Stockholm

Mobil +46 708 78 47 46
Email jappe@sochl.net